Investícia do vzdelania prináša najvyššie úroky.

Benjamin Franklin

Kvalitné vzdelávanie pre verejnú správu a komerčný sektor

Naším cieľom je flexibilne reagovať na špecifické potreby v oblasti vzdelávania a prostredníctvom koncepčných riešení pripravovaných na mieru zabezpečiť kvalitné vzdelávanie.
Individuálny prístup

Každé naše školenie pripravujeme tak, aby sme v ňom zohľadnili potreby konkrétnych ľudí a konkrétnych tímov.

Profesionalita

Sme tím odborníkov. Vieme, ako vám odovzdať zručnosti a vedomosti tak, aby ste ich vedeli efektívne využiť v praxi.

Spoľahlivosť

Máme za sebou niekoľko rokov skúseností, vďaka ktorým rozumieme dôležitosti diskrétnosti, dochvíľnosti a istoty.

Flexibilita

Vášmu tímu sa prispôsobíme tak, aby vám kurz čo najviac vyhovoval po všetkých stránkach, vrátane časovej.

SME ODBORNÍKMI NA

ROZVOJ ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU

Od roku 2009 úspešne realizujeme vzdelávacie programy, ktoré sú zacielené na zvyšovanie odbornosti, rozvoj schopností, stupňovanie výkonnosti a osobného rastu ľudí.

Vieme, že vzdelávacie programy sú najúčinnejšie vtedy, ak dokážu rozvinúť ľudský potenciál na úroveň potrebnú pre kontinuálne napĺňanie cieľov. Za kľúčový moment vo vzdelávacom procese považujeme jeho praktickú stránku, kedy vyškolený zamestnanec či celý tím ľahko prenesie získané skúsenosti do praxe.

Zobraziť naše kurzy

Vyberte si z našich pro kurzov

Manažérske zručnosti

Plánovanie, organizovanie, rozhodovanie, vedenie, kontrola, zodpovednosť, kompetencie a právomoci, ale i každodenné povinnosti. Aby MANAŽÉR skutočne uspel, nesmú mu chýbať príslušné vedomosti, zručnosti a dôležité schopnosti. Vždy je čo sa učiť a vždy je čo vylepšovať.

Soft Skills

Interpersonálne zručnosti sú neoddeliteľnou súčasťou odbornej spôsobilosti. Osobná efektivita, strategické myslenie, účinná komunikácia, aktívny prístup, otvorenosť, flexibilita, výkonnosť, pochopenie a riešenie konfliktov, prezentovanie, vyjednávanie či delegovanie. Je dôležité vedieť, ako tieto zručnosti rozvíjať, zdokonaľovať, prehlbovať a predovšetkým vedieť ich uplatniť v praxi.

Ďalšie odborné vzdelávanie

Odborné alebo tiež profesijné vzdelávanie, ako sú bezpečnostné kurzy, účtovníctvo a dane, základy práva, občiansky a obchodný zákonník a mnohé ďalšie, sú dôležité pre profesijný rast a kariérny rozvoj, a sú jednoznačne prínosom pre zamestnávateľa i zamestnanca. Získanie odbornej kvalifikácie predstavuje zvýšenie vedomostí, zručností i kompetencií, ktoré je možné uplatniť priamo pri výkone práce.

Počítačové zručnosti

Počítačová gramotnosť je jedna z nevyhnutných kompetencií v každom povolaní. Ovládať prácu na počítači, využívať internet, bežné programové vybavenie, kancelárske softvérové nástroje, sociálne siete, online marketing, bezpečnosť či pokročilé počítačové technológie, je dôležité pre profesijný i osobný život. Zamerať sa na rozvíjanie digitálnych zručnosti predstavuje prepájanie poznatkov a teoretických vedomostí s praktickými zručnosťami.

Jazykové vzdelávanie

Cudzí jazyk zvyšuje kvalifikáciu, je skvelým benefitom aj investíciou. Požiadavka na cudzí jazyk je v mnohých odvetviach kľúčová. Jazykové kurzy sú prínosom pre obe strany, ako pre zamestnávateľa, tak i zamestnanca. Profesionálna komunikácia, telefonovanie, rokovanie, administratíva, práca na zaujímavých projektoch, či práca v iných krajinách je dôvod, prečo sa začať učiť nový jazyk alebo sa zlepšiť v tom, ktorý už ovládate.

Naše najnovšie kurzy

Soft Skills
12. apríla 2018

Ako zvládnuť náročných hostí

Cieľ • Uvedomiť si vlastný prístup k riešeniu situácií s problémovým/ náročným hosťom a precvičiť…
Zobraziť viac