Osvojíte si základné typografické pravidlá a oboznámite sa s postupmi používanými pri sadzbe jednoduchých dokumentov, publikácií a tlačovín

OBSAH vzdelávacej aktivity

  • Základné typografické pojmy
  • Ovládanie aplikácie InDesign
  • Tvorba jednoduchších dokumentov
  • Tvorba textových a grafických rámikov
  • Práca s odsekmi a znakmi
  • Práca s tabuľkami
  • Definovanie farieb
  • Import textov a grafiky
  • Tlač a export dokumentov

Leave a Reply