Soft Skills

Ako zvládnuť náročných hostí

By 12. apríla 2018 No Comments

Cieľ

• Uvedomiť si vlastný prístup k riešeniu situácií s problémovým/ náročným hosťom a precvičiť si efektívnejšie vzorce správania

• Spoznať príčiny vzniku negatívnych reakcií a získať tipy na ich predchádzanie

• Naučiť sa “vyladiť” svoje správanie podľa druhej strany (zvoliť vhodnú stratégiu komunikácie, príp. riešenia konfliktu)

• Absolvent kurzu získa teoretické poznatky a praktické zručnosti pri predchádzaní Konfliktom a nedorozumeniam v styku s hosťami

OBSAH vzdelávacej aktivity

• Typy hostí a efektívna komunikácia s nimi

• Ako sa vyrovnať s negatívnymi reakciami hosťa? (hl. zvládanie oprávnených a neoprávnených námietok)

• Ako zvládať náročné požiadavky hosťa?

• Vlastný prístup k záťažovým situáciám, jeho následky na seba a okolie

• Sťažnosť hosťa ako výzva k lepším službám

• Práca s vlastnými emóciami a osobnosťou

• Riadenie stresu a komunikácia

• Najčastejšie chyby v zvládaní negatívnych reakcií a rady na ich elimináciu

• Analýza príkladov z praxe účastníkov

OBLASŤ vzdelávacej aktivity
Mäkké zručnosti – Komunikácia

ÚROVEŇ vzdelávacej aktivity
Mierne pokročilá

Obsluhujúci personál
Vedúci prevádzok

FORMA ŠKOLENIA
Tréning, nácvik, riešenie modelových situácií

FORMA UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní

ROZSAH vzdelávacej aktivity
2 dni

KAPACITA
6-8 účastníkov v skupine

Cena

za 1 účastníka

Leave a Reply