Cieľom školenia je zvýšenie počtu zamestnancov ovládajúcich základnú verbálnu a písomnú komunikáciu v anglickom jazyku, čo prispeje k ďalšiemu zdokonaľovaniu, a zároveň prispeje ku skvalitneniu poskytovania služieb celej spoločnosti pri komunikácii so zahraničnými partnermi.

ROZSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

64 hodín

OBSAH  VZDELÁVACEJ  AKTIVITY

Gramatika:

 • Podstatné mená (členy, množné číslo, privlastňovací pád)
 • Zámená (osobné, privlastňovacie)
 • Slovesá (sloveso „byť“, “mať“ a iné, základné nepravidelné slovesá, prítomný čas jednoduchý, minulý čas jednoduchý)
 • Vetná stavba (tvorenie otázok, záporu, krátke odpovede a základný slovosled) a iné

Konverzačné témy:

 • Predstavovanie
 • Jedlo a pitie, reštaurácia
 • Dni v týždni, hodiny
 • Rodina, voľný čas, koníčky, šport
 • Počasie, ročné obdobia
 • Bývanie, dom a byt
 • Každodenné činnosti, práca, povolanie
 • Dopravné prostriedky
 • Dovolenka a iné.

Leave a Reply