Ďalšie odborné vzdelávanie

Bezpečnostný kurz

By 12. apríla 2018 No Comments

Školenie bezpečnostných kurzov: BOZP, kurzy bozp, školenia bozp, kurz a školenie bezpečnosti pri práci, ochrana zdravia pri práci, bezpečnosť práce

OBSAH vzdelávacej aktivity

 • preventívna kontrolná činnosť dodržiavania povinností na pracoviskách
 • posudzovanie rizík a ohrození zdravia zamestnancov
 • zisťovanie príčin pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • výchova a vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP a ustanovených pracovných podmienok
 • vedenie a aktualizovanie dokumentácie BOZP v súlade so skutočným stavom a platnými právnymi predpismi
 • odstraňovanie nedostatkov vyplývajúcich z kontrol štátneho odborného a zdravotného dozoru, inšpekcie práce a životného prostredia
 • vedenie informácií o stave a vývoji BOZP na pracoviskách, návrhov na riešenie stavu BOZP vrátane opatrení na znižovanie alebo odstraňovanie rizík pri práci
 • vedenie evidencie školení z oblasti BOZP
 • evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • prvá pomoc
 • vybavenie zdravotných pomôcok v organizácií
 • ostatné

 

 

 

ÚROVEŇ vzdelávacej aktivity
Základná

Obsluhujúci personál
Vedúci prevádzok

FORMA ŠKOLENIA
Tréning, nácvik, riešenie modelových situácií

FORMA UKONČENIA
Osvedčenie o absolvovaní

ROZSAH vzdelávacej aktivity
2 dni

KAPACITA
6-8 účastníkov v skupine

Cena

za 1 účastníka

Leave a Reply